Gioăng cách âm cửa chữ V Remak® Door Seals RDS150

170,000

Gioăng cách âm cửa chữ V Remak® Door Seals RDS150 được sản xuất từ ​​nhựa PVC chống cháy. Để tăng cường khả năng cách âm và ngăn khói, nên sử dụng Gioăng cửa cách âm Remak® Door Seals RDS150 cùng với Chân cửa tự co Remak® Door Bottom và các hệ phụ kiện đồng bộ để bịt ​​kín các khe hở giữa cửa và mặt sàn cũng như khuôn cửa.