Vải sợi gốm ceramic – Vật liệu chống cháy, chịu nhiệt hiệu quả

13,000130,000