Tag Archives: Bông thủy tinh cách nhiệt cho bệnh viện

Bông thủy tinh cách nhiệt cho bệnh viện

Lợi ích mang lại

Bệnh viện là nơi tập trung đông người, với hệ thống trang thiết bị y tế phức tạp và nhiều vật liệu dễ cháy. Do đó, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) là vô cùng quan trọng. Bông thủy tinh cách nhiệt, chống cháy là vật liệu lý tưởng cho việc […]