Tag Archives: catalogue len gỗ tiêu âm

Catalogue Len gỗ tiêu âm Acoustic Woodwool

Catalogue Len gỗ tiêu âm Acoustic Woodwool

Catalogue Len gỗ tiêu âm giới thiệu về thông số kỹ thuật của len gỗ tiêu âm. Len gỗ tiêu âm và là một sản phẩm tiêu âm dạng sợi gỗ được nén ép cùng xi măng ở mật độ thích hợp. Sản phẩm dễ tạo hình, dễ lắp dựng và có thể sơn màu […]